Tłumaczenia pisemne i ustne z języka niemieckiego i na język niemiecki

Wykonuję tłumaczenia pisemne i ustne z języka niemieckiego i na język niemiecki.

Oferuję tłumaczenia :


zwykłe:
- korespondencji, życiorysów, listów motywacyjnych;
- stron internetowych;
- materiałów promocyjnych, prasowych.


poświadczone (zwane również przysięgłymi lub uwierzytelnionymi):
- świadectw, dyplomów, indeksów, certyfikatów;
- aktów urzędu stanu cywilnego, dokumentów tożsamości;
- zaświadczeń, podań, wniosków;
- pism sądowych, aktów notarialnych, umów;
- dokumentów samochodowych;
- oraz wszelkich innych dokumentów.


specjalistyczne:
- tekstów prawniczych, medycznych, technicznych;
- tekstów z zakresu ekonomii, rachunkowości, bankowości, ubezpieczeń i innych.


tekstów sporządzonych pismem gotyckim (również odręcznie)


ustne (konsekutywne, a vista, liaison)
- rozmów handlowych, negocjacji;
- w urzędach, u notariusza, w sądzie.


Zapewniam:
- dbałość o wysoką jakość tłumaczenia,
- rzetelność wykonywanych usług,
- poufność,
- dogodne terminy realizacji,
- konkurencyjne ceny.